The Master of Financial Insurance program is delighted to welcome our sixth cohort of 31 eager and talented MFI candidates. We kicked off a week long series of orientation events, workshops, and boot camps on Monday in preparation for the new academic year. As we transition back to in person activities, we look forward to introducing this cohort to our partners and will be launching the new student profile book in October.

 • Clinton Ali
 • Dawei Dong
 • Ruochong Dong
 • Yuxin Fan
 • Yisong Feng
 • Yuwei Feng
 • Alan Fontoura
 • Archit Goel
 • Yilin Han
 • Huan Jin
 • Jiayi Li
 • Ruohui Li
 • Xiangyu Li
 • Ye Liang
 • Meihui Lin
 • Wandi Lin
 • Chuqiao Liu
 • Jingxuan Liu
 • Xiao Lu
 • Qianshu Ni
 • Peace Paul
 • Bilal Raja
 • Xinyue Sun
 • Yujia Tan
 • Qin Wang
 • Wenlu Wang
 • Qifei Xie
 • Jihua Yang
 • Yu Yin
 • Hanyun Zhao
 • Yuanming Zhao