People

Congratulations to our Graduating Class of 2017!

Jingyu Bao

Bao, Jingyu

Adrien Brice Nouya

Brice Nouya, Adrien

John Feng

Feng, Qianyi John

Siying Feng

Feng, Siying

Kevin Jiang

Jiang, Kaiwen (Kevin)

Hualun Li

Li, Hualun

Peter Li

Li, Zhenyi (Peter)

Alexey Pakhuchiy

Pakhuchiy, Alexey

Tian Qi

Qi, Tianjiao

Sophia Zhang

Zhang, Yiwen (Sophia)