MFI Student Awards

 ACADEMIC ACHIEVEMENT AWARD  
Awarded to the MFI student with the best overall performance in coursework throughout the year
2023Senhao (Jimmy) Chen
2022Dawei Dong
Yuxin Fan
2021Hongda (William) Wu
2020Ian Weng (Sophia) Chan
2019Hersh Stark
2018Meng (Moriah) Yu
2017Jingyu Bao
 BUSINESS ACUMEN AWARD  
Awarded to the MFI student with the best overall performance in internship, presentations and discussion throughout the year
2023Boris Migan
2022Bilal Raja
2021Huasi (Iris) Ou
2020Tianrun Pang
2019Jia Zhou
2018Jiating (Lisa) Sun
2017Kaiwen (Kevin) Jiang
 MFI AMBASSADOR AWARD  
Awarded to the MFI student who best embodies the values and qualities of the MFI Program, and who fellow students see as the best representative of the MFI
2023Zhiye (Michael) Luan
John Ndolo
2022Alan Fontoura
2021Kevin Wang
2020Luolin (Colin) Chen
2019Paola Tolentino Torchio
2018Naibing (Irina) Zhang
2017Yiwen (Sophia) Zhang